Herbebossing

Herbebossing maakt onze vluchten natuurlijk niet groener. Wel is het een manier om het evenwicht tussen CO₂-uitstoot en -opname te helpen herstellen: bossen kunnen miljarden tonnen koolstofdioxide (CO₂) per jaar opnemen. Terwijl we op verschillende manieren werken aan het verminderen van onze CO₂-uitstoot, helpt herbebossing de bestaande CO₂ in de atmosfeer van de aarde te verminderen. We steunen 3 verschillende herbebossingsprojecten.

Wat is herbebossing?

Bossen verdwijnen vooral door activiteiten van de mens en soms door natuurgeweld. Herbebossing zorgt voor nieuwe bomen. Deze bomen nemen CO2 op. Dat klinkt simpel, maar herbebossing is veel meer dan alleen bomen planten. Er is veel kennis voor nodig, bijvoorbeeld van lokale boomsoorten en het lokale klimaat. Ook moeten bomen worden beschermd en de tijd krijgen om te groeien. Daarom hebben we 3 verschillende gecertificeerde projecten geselecteerd.

Waarom bossen belangrijk zijn

Bossen zijn de longen van onze planeet. Planten en bomen zuiveren de lucht door koolstofdioxide op te nemen en om te zetten in zuurstof. Maar door menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing, is de hoeveelheid CO₂ in de lucht hoger dan de natuur aankan. In de luchtvaart gebruiken we ook een fossiele brandstof: kerosine. Wanneer we kerosine verbranden, produceren we CO₂.

Wat is CO₂?

CO₂ is de scheikundige naam voor koolstofdioxide. Het is een gas dat ook in de natuur wordt geproduceerd; het is voedsel voor planten. Maar als er te veel CO₂ in de atmosfeer zit, kan de aarde haar warmte niet kwijt. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen voor de balans in de natuur.

Herbebossingsprojecten

Sinds 2017 steunen we een herbebossingsproject in Panama. In 2022 hebben we daar 2 projecten in Oeganda en Colombia aan toegevoegd. Omdat herbebossing meer is dan alleen het planten van bomen, zijn onze geselecteerde projecten allemaal:

Carbon credits

Carbon (dioxide) is de internationale term voor CO₂. Een carbon credit is een certificaat dat wordt uitgegeven voor elke ton CO₂ die een project heeft opgenomen, verminderd of opgeslagen. Als we een carbon credit kopen, steunen we het herbebossingsproject en compenseren we voor 1 ton CO₂-uitstoot.

Als klant steunt u onze CO₂-compensatie door herbebossing aan uw boeking toe te voegen. De prijs voor uw bijdrage is gebaseerd op de geschatte CO₂-uitstoot per persoon op uw vlucht. Met deze bijdrage kopen we geen bomen, maar carbon credits. We kopen carbon credits van FORLIANCE.

Lees meer op FORLIANCE.com

Uw ecologische voetafdruk

Wanneer u een vlucht boekt bij KLM, kunt u een deel van de geschatte CO₂-uitstoot van uw vlucht compenseren. Hoe? Door bij te dragen aan de geselecteerde herbebossingsprojecten. De prijs voor uw bijdrage berekenen we op basis van verschillende factoren die invloed hebben op de hoeveelheid CO₂-uitstoot van uw vlucht. Bijvoorbeeld het type vliegtuig, de afstand en het gemiddeld gewicht.

Tarieven Herbebossing voor vluchten vanuit Amsterdam

Berekening CO₂-uitstoot

Ieder jaar controleert de Franse accountantsorganisatie KPMG of onze rekenmethodes voldoen aan de hieronder beschreven methoden en of deze in overeenstemming zijn met de beginselen zoals uiteengezet in internationale richtlijnen. De omvang van de audit is beschikbaar in het controleverslag van KPMG.

Onze rekenmethoden en auditrapport (beiden in het Engels):

De verwachte hoeveelheid CO₂-uitstoot van uw vlucht ziet u in Mijn Reis of wanneer u een vlucht boekt.

Uw bijdrage

Op dezelfde pagina waar u uw stoel kiest of bagage toevoegt kunt u CO₂-compensatie aan uw boeking toevoegen. Dat kan ook later, in Mijn Reis.

Meer doen?

Het is onze verantwoordelijkheid om onze industrie duurzamer te maken. Er zijn kleine manieren waarop u kunt helpen. Bijvoorbeeld met een bijdrage aan een duurzamer alternatief voor onze reguliere brandstof: Sustainable Aviation Fuel (SAF). Of maak een klein verschil door te reizen met minder bagage, of te kiezen voor andere vervoersopties, zoals de trein in plaats van een vlucht met overstap.

Meer over SAF

Veelgestelde vragen