Reisvoucher voorwaarden

Als uw reis niet verliep zoals gepland, heeft u mogelijk recht op teruggave in de vorm van een reisvoucher. Dit zijn de voorwaarden van uw voucher.

Algemene vouchervoorwaarden

1. De volgende termen hebben een betekenis zoals hieronder gedefinieerd, tenzij de context anders vermeldt:

  • EMD betekent Electronic Miscellaneous Document. Dit wordt ook een Reisvoucher genoemd.
  • KLM betekent KLM Royal Dutch Airlines, statutair gevestigd in Amstelveen, Nederland.
  • Delta betekent Delta Air Lines, statutair gevestigd in Atlanta, VS.
  • Air France betekent Air France, statutair gevestigd in Parijs, Frankrijk.
  • KLM-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel KL.
  • Delta-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel DL.
  • Air France-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel AF.
  • Virgin Atlantic-vlucht betekent elke vlucht met een vluchtnummer dat begint met het voorzetsel VS.

2. Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van KLM heeft de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of er afstand van te doen.

3. De niet-inwisselbare voucher moet worden gebruikt voor de betaling van een KLM-, Delta Air Lines-, Air France- of Virgin Atlantic-tarief wanneer er een KLM- of Air France-ticket is uitgegeven. Het bedrag dat kan worden gebruikt, staat vermeld op de voucher. 

De voucher kan gebruikt worden door:

  • de eigenaar van de voucher,
  • passagiers die samen met de eigenaar van de voucher reizen op het moment dat de voucher wordt verzilverd.

Indien de valuta van de voucher verschilt van de valuta van het ticket, dan wordt als wisselkoers de verkoopprijs van KLM’s bank in het betreffende land gebruikt. Indien er bij de betaling van een ticket een restbedrag op de voucher blijft staan, dan wordt er voor dat bedrag een restvoucher uitgegeven. De voorwaarden van de originele voucher blijven echter van toepassing.

4. De inwisselbare voucher is geldig voor een directe vergoeding naar uw bankrekening van het te vergoeden bedrag dat op de voucher staat vermeld.

5. Op al het vervoer dat wordt uitgevoerd door KLM, Delta en Air France zijn de algemene vervoersvoorwaarden, de tarieven, de tariefregelingen en/of de bijzondere vervoersvoorwaarden van respectievelijk KLM, Delta en Air France van toepassing. Wanneer het vervoer door een andere luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd, zijn de algemene vervoersvoorwaarden van die luchtvaartmaatschappij van toepassing.

6. Indien deze voucher wordt gebruikt voor een vlucht van Delta, Air France en/of een andere luchtvaartmaatschappij, dan wordt KLM bij de uitgifte van deze voucher alleen geacht te hebben gehandeld als agent van die luchtvaartmaatschappij.

7. Een voucher is niet overdraagbaar. De voucher kan niet worden geruild of verkocht en dit zal de voucher ongeldig maken.

8. Alleen de passagier is verantwoordelijk voor zijn voucher en KLM kan niet aansprakelijk worden gehouden in het geval dat een voucher door iemand anders dan de passagier is gebruikt. Zowel KLM als een KLM-agent is niet verplicht om identificatie te vragen wanneer een voucher wordt verzilverd.

9. Het staat een klant te allen tijde vrij om een voucher te accepteren of te weigeren wanneer deze wordt aangeboden. Er wordt vanuit gegaan dat door de voucher te accepteren, de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

10. De niet-inwisselbare voucher is vanaf de datum van uitgifte 12 maanden geldig en kan worden gebruikt om een KLM- of Air France-ticket te kopen voor reizen met KLM, Air France en/of Delta Air Lines.

11. Niet-inwisselbare vouchers kunnen worden gebruikt bij de voorverkoop van andere optionele producten en diensten (indien aangeboden) op door KLM of Air France uitgevoerde en gecommercialiseerde vluchten.

12. Er kunnen tijdens de vlucht geen aankopen worden gedaan met de voucher (zowel inwisselbaar als niet-inwisselbaar).

13. De Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen.

Algemene voorwaarden van niet-restitueerbare vouchers

Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van een niet-restitueerbare voucher van KLM of Air France, gaat u ook akkoord met onze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig en neem bij vragen contact op met het KLM Contactcentrum, voordat u uw keuze voor een niet-restitueerbare voucher bevestigt.

1. Uitgifte van niet-restitueerbare vouchers

1.1 Een niet-restitueerbare voucher kan worden uitgegeven voor volledig ongebruikte tickets of voor gedeeltelijk gebruikte tickets, waarbij de voucher wordt uitgegeven voor de niet gebruikte coupons. Indien de passagier een volledig restitueerbaar ticket heeft, is het niet in het belang van de passagier om een niet-restitueerbare voucher aan te vragen.

1.2 Indien de passagier een niet-restitueerbare voucher aanvaardt, wordt dit beschouwd als volledige instemming met en acceptatie van deze voorwaarden door de passagier.

1.3 De niet-restitueerbare voucher zal worden uitgegeven voor de totale waarde van het ongebruikte ticket, inclusief belastingen.

1.4 In het geval van bijgekochte extra opties die deel uitmaakten van de ongebruikte tickets voor vluchten uitgevoerd door KLM of Air France, kan een extra niet-restitueerbare voucher worden uitgegeven voor de volledige waarde van de bijgekochte opties die niet zijn gebruikt.

1.5 Het bedrag dat kan worden gebruikt, staat vermeld op de niet-restitueerbare voucher.

1.6 Indien de valuta van de niet-restitueerbare voucher verschilt van de valuta van de ticketprijs, wordt als wisselkoers de verkoopkoers van de bank van KLM of Air France gebruikt.

1.7 Indien de passagier een ticket heeft dat tegen betaling kan worden gewijzigd, worden deze kosten afgetrokken van de totale waarde van de voucher. De nieuwe waarde wordt dan vermeld op de niet-restitueerbare voucher. Bijvoorbeeld: u heeft een ticket gekocht voor 200 euro met tariefvoorwaarden waarin staat dat wijzigingen zijn toegestaan tegen betaling van 50 euro. Wanneer u de voucher aanvraagt, worden deze kosten in mindering gebracht en wordt een bedrag van 150 euro op de definitieve voucher vermeld.

1.8 De niet-restitueerbare voucher wordt uitgegeven per passagier, waarbij de naam overeenkomt met de naam van de passagier op het oorspronkelijke ticket. Zelfs als er meerdere passagiers in één boeking zijn geboekt, ontvangt elke individuele passagier een voucher op zijn of haar naam.

1.9 Voor tickets met een gemengd tarief (bv. heenreis niet-restitueerbaar en terugreis restitueerbaar) zal de niet-restitueerbare voucher de volledige waarde van het ongebruikte ticket hebben, maar in zijn geheel niet-restitueerbaar zijn.

2. De EMD-voucher inwisselen voor een nieuw ticket

2.1 De niet-restitueerbare voucher zal worden gebruikt om een tarief van KLM, Air France, Delta Air Lines of Virgin Atlantic te betalen bij de uitgifte van een KLM- of Air France-ticket.

2.2 Niet-restitueerbare vouchers kunnen worden gebruikt bij de voorverkoop van andere optionele producten en diensten (indien aangeboden) op door KLM of Air France uitgevoerde en aangeboden vluchten.

2.3 Tijdens de vlucht kunnen met de voucher geen aankopen worden gedaan.

2.4 Indien er bij de betaling van een ticket een restbedrag op de voucher blijft staan, wordt er voor dat bedrag een nieuwe niet-restitueerbare voucher uitgegeven. De voorwaarden van de oorspronkelijke voucher blijven echter van toepassing.

2.5 Indien de passagier een nieuwe vlucht boekt en de prijs van de nieuwe boeking hoger is dan het bedrag op de niet-restitueerbare voucher, moet de passagier het verschil bijbetalen.

2.6 Indien de passagier de niet-restitueerbare voucher gebruikt om een nieuw ticket te boeken dat volledig of gedeeltelijk restitueerbaar is, en de passagier later verzoekt om restitutie van dit ticket, ontvangt de passagier het bedrag van het betaalde verschil. Het gedeelte dat is betaald met de niet-restitueerbare voucher blijft echter niet-restitueerbaar.

3. niet-restitueerbare voucher

3.1 De waarde van de voucher is in zijn geheel niet-restitueerbaar.

3.2 Indien u uw ticket heeft betaald met een combinatie van geld en Miles, heeft uw niet-restitueerbare voucher de waarde van het geldbedrag dat u voor uw ticket heeft betaald. De uitgegeven Miles worden niet vergoed, tenzij de luchtvaartmaatschappij uw vlucht heeft geannuleerd.

3.3 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verliest de passagier bij acceptatie van een niet-restitueerbare voucher het recht om restitutie te vragen van het oorspronkelijke ticket.

4. Niet-overdraagbaarheid van niet-restitueerbare vouchers

4.1 Deze vouchers zijn niet overdraagbaar. Vouchers mogen alleen worden gebruikt voor de aanschaf van een nieuw ticket of extra’s voor de passagier die op de oorspronkelijke voucher staat vermeld. Dit geldt niet voor passagiers die samen reizen op dezelfde boeking als de oorspronkelijke voucherhouder, nadat de houder zijn/haar voucher heeft ingewisseld.

4.2 Een voucher is niet overdraagbaar. De voucher kan niet worden geruild of verkocht; deze handelingen maken de voucher ongeldig.

4.3 De passagier is alleen verantwoordelijk voor zijn of haar voucher. KLM en Air France kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door de passagier indien een voucher door iemand anders dan de passagier is gebruikt.

5. Geldigheid van niet-restitueerbare vouchers

5.1 Een niet-restitueerbare voucher is één jaar geldig vanaf de uitgiftedatum van de voucher. Dit betekent dat de passagier één jaar de tijd heeft om de voucher te gebruiken voor een nieuwe vlucht in de toekomst. Indien de passagier binnen de geldigheidsduur geen gebruik maakt van de voucher, gaat de voucher verloren en kan niet meer worden gebruikt.